ورود

عضویت

فریچاپ، اطلاعاتی که توسط کاربر در این وب سایت ثبت شده است را نزد خود محفوظ نگه می دارد و نیز متعهد می نماید که این اطلاعات فقط در راستای ارائه هر چه بهتر خدمت رسانی وب سایت به مشتری باشد و با رضایت خود ایشان استفاده گردد . فریچاپ به هیچ وجه اطلاعات شخصی اعم از اطلاعات فردی و عکس های ارسالی و یا حتی سوابق خرید مشتریان را نه تنها با هیچ وبسایتی بلکه با هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیز به اشتراک نخواهد گذاشت.